Mucitiz.Biz içinde projelerinizi yayınlarken kullanabileceğiniz lisanslar şunlardır:

 

GNU GPL (Genel Kamu Lisansı)

GNU Genel Kamu Lisansı (GPL), özgür yazılım lisanslarının en ünlüsüdür. Mucitiz.biz ekibi olarak bu lisansı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Genel Kamu Lisansı dört temel özgürlüğü güvence altına almayı amaçlar. Bu dört temel özgürlük sırasıyla şunlardır:

  • Özgürlük 0: Programı sınırsız kullanma özgürlüğü.
  • Özgürlük 1: Programın nasıl çalıştığını inceleme ve amaçlara uygun değiştirme özgürlüğü.
  • Özgürlük 2: Programın kopyalarını sınırsız dağıtma özgürlüğü.
  • Özgürlük 3: Programın değiştirilmiş halini dağıtma özgürlüğü.

Bu özgürlükler çerçevesinde; GPL ile işaretlenmiş her şeyi dilediğiniz gibi kullanabilir, değiştirebilir, kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.

GPL metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL)

LGPL, bir başka deyişle Kısıtlı Genel Kamu Lisansı, GPL’e oranla kullanım kuralları daha fazla esnetilmiş, bir özgür lisans çeşididir.

LGPL ile dağıtılan açık kaynaklı yazılımlarda, diğer yazılım geliştiricileri kendi yazılım projelerinde kullanmak üzere sizin yazılımınızın bir bölümünü veya tamamını alarak kullanabilir. Yazılımcıların meydana getireceği türev yazılım kapalı kaynak kodlu veya ticari bir yazılım olacak olsa bile, LGPL kullanıcılara yazılımla istediğini yapma (Örneğin, kodu kapatma) hakkı tanır.

Özetle, LGPL seçiminin öncelikli amacı özgür yazılımın yaygınlığını artırmaktır ve bu yönüyle LGPL’in temelde pragmatik (faydacı) bir lisans türü olduğunu söyleyebiliriz. Şayet bu şartlar sağlanmıyorsa LGPL yerine daima GPL tercih edilmelidir, ki böylelikle özgür yazılımın cazibesi korunarak eserinizden yararlananların katkıları da yine GPL olarak size geri dönsün.

LGPL metnine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Creative Commons (by)

Creative Commons sözleşmelerinin en basiti olan bu lisans, eseri ne amaçla kullanacağınız ya da nasıl dağıtacağınızla ilgilenmez. Bir başka deyişle, “Bununla ne yaparsan yap. Sadece bana atıf ver, yeter” der.

Lisans özeti için buraya bakabilirsiniz.

 

Creative Commons (by-sa)

Bu lisans, eseri kullanan kişilere kendi eserlerini de aynı lisanla dağıttıkları sürece, üzerinde çalışma, değiştirme ve yeniden yayma hakkı verir. Bir özgür lisans modeli olan Creative Commons by-sa, Mucitiz.biz içinde kullanımını tavsiye ettiğimiz bir diğer lisanstır.

Bu lisans genellikle açık erişim ile özdeşleştirilir. Örneğin Wikipedia bu lisansı kullanmaktadır ve içeriğin paylaşımının ve yeniden üretiminin esas hedef olduğu durumlarda tercih edilir.

Lisans özeti için buraya bakabilirsiniz.

 

Creative Commons (by-nd)

Bu lisans, eser sahibine atıf yapıldığı sürece, eserin değiştirilmeden ticari ya da gayri ticari dağıtım hakkını verir. Özgür bir lisans değildir. Bir başka deyişle, projenizin değiştirilerek yeniden dağıtılmasına izin vermezsiniz.

Lisans özeti için buraya bakabilirsiniz.

 

Creative Commons (by-nc)

Bu lisans, eser sahibine atıf yapıldığı sürece, eserin gayri ticari dağıtım hakkını verir. Özgür bir lisans değildir. Bir başka deyişle, projenizin ticari amaçlarda kullanılmasına izin vermezsiniz.

Lisans özeti için buraya bakabilirsiniz.

 

Creative Commons (by-nc-sa) 

Bu lisans, eser sahibine atıf yapıldığı ve aynı şartlarla dağıtıldığı sürece, eserin gayri ticari dağıtım hakkını verir. Bir başka deyişle, projenizin ticari amaçlarda kullanılmasına izin vermediğiniz gibi, türevlerinin de bu şartlarla dağıtılmasını şart koşarsınız.

Lisans özeti için buraya bakabilirsiniz.

 

Creative Commons (by-nd-nc) CC-byncnd-88x31

Bu lisans, Creative Commons lisansları içinde en sınırlayıcı olandır.

Eseriniz size alıntı vererek indirilebilir ya da paylaşılabilir ancak değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.

Lisans özeti için buraya bakabilirsiniz.